Индустрията си има нов начин за отопление – инфрачервени системи

Facebook Comments

Ползите от избора на инфрачервени уреди и системи. Какво ще спечелим, ако се доверим на инфрачервеното отопление?

Инфрачервеното отопление е един от най-старите методи за пренос на топлина и енергия. Чрез използването на най-силния източник на инфрачервени лъчи – Слънцето, хората, още от древни времена са намирали методи за своето отопление и съответно оцеляване. Самите инфрачервени лъчи представляват електромагнитно излъчване, породено от изпускането на фотони или йони при промяна на енергийното им ниво. Много силното затоплящо действие на тези лъчи е в основата на създаването на инфрачервени уреди, панели и системи в наши дни. Човешкото око не може да съзре инфрачервената светлина, защото тя се намира извън обозримия от нас спектър. Тази светлина обаче се абсорбира по перфектен начин от човешката кожа, дрехите или заобикалящите ни предмети.

By infohacks 26/03/2021 Off